Polityka prywatności POZKOM.pl

Polityka prywatności na POZKOM.pl

Polityki prywatności strony POZKOM.pl. Prosimy, zapoznaj się z naszą polityką.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Jeśli nie akceptujesz polityki prywatności, POZKOM.pl może odmówić Ci możliwości udostępnienia swoich usług .
W związku z tym nie założysz konta i nie zaktualizujesz starego konta.
Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób przetwarzania Twoich danych osobowych przez witrynę, narzędzia, aplikacje i usługi POZKOM.pl (dalej „POZKOM.pl”).

Zbieramy, przetwarzamy i udostępniamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia witryny POZKOM.pl i zapewnienia jej bezpieczeństwa. Niniejsza dokument polityki wchodzi w życie z dniem 12 września 2011 r .

Zbieranie danych.
Dane publikowane na stronach POZKOM.pl są dostępne publicznie. Nasz serwis jest dostępny dla użytkowników z całej Polski. Oznacza to, że decydując się na podanie nam danych osobowych, zgadzasz się na przesyłanie i przechowywanie na innych serwerach POZKOM.pl 

Zbieramy i przechowujemy następujące dane osobowe:   
adres e-mail,
numery telefonów,
adres oraz (w zależności od używanych usług) niekiedy informacje finansowe;   
dane dotyczące logowania,
statystyki odwiedzin stron,
dane o ruchu do i z witryny POZKOM.pl oraz dane o ogłoszeniu (wszystko poprzez pliki cookie — możesz wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce, jednak będzie miało to wpływ na możliwość korzystania z witryny);   
inne informacje, w tym adres IP użytkownika i standardowe informacje internetowe dotyczące logowania.

Do czego wykorzystujemy dane osobowe?
Korzystamy z danych osobowych naszych użytkowników, aby:   
świadczyć nasze usługi,   
rozstrzygać spory,
pobierać opłaty i rozwiązywać problemy,   
promować bezpieczną wymianę handlową i egzekwować nasze zasady ,   
dostosowywać stronę, usługi, treści i reklamy do potrzeb użytkowników,
mierzyć zainteresowanie nimi i je udoskonalać;   
przekazywać (zgodnie z Twoimi preferencjami) dostosowane oferty marketingowe i promocyjne oraz informacje o aktualizacjach usług,   
wykonywać na rzecz użytkowników inne działania, o których informujemy podczas zbierania informacji.

Ujawnianie danych.
Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkowników innym firmom dla celów marketingowych bez uzyskania ich wyraźnej zgody. Możemy ujawniać dane osobowe w odpowiedzi na wymagania prawne, w celu egzekwowania naszych zasad i reagowania na roszczenia dotyczące naruszania praw stron trzecich przez ogłoszenie lub inne treści oraz aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo innych osób.
Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika:   
-podmiotom powiązanym z naszą firmą dla potrzeb wykrywania potencjalnie nielegalnych działań i zapobiegania im oraz świadczenia wspólnych usług, i informacji marketingowych tylko tym użytkownikom, którzy wyrażą na to zgodę,   
-usługodawcom, którzy pomagają nam prowadzić działalność,   
-witrynom i wydawcom zewnętrznym, aby umożliwić publikowanie ogłoszeń zamieszczanych w witrynie POZKOM.pl (lub treści takich ogłoszeń) w większej liczbie środków przekazu i kanałów informacyjnych.

Rejestracja i udostępnianie poprzez usługi stron trzecich.

Możemy oferować usługi jednokrotnego logowania, umożliwiające logowanie do strony POZKOM.pl z wykorzystaniem danych logowania z innej witryny.
Za Twoją zgodą strona POZKOM.pl może również pobierać informacje zawarte w Twoim profilu na innej witrynie. Możemy też stworzyć możliwość importowania informacji o innych użytkownikach, z którymi jesteś połączony, oraz udostępniania wedle Twojego uznania informacji takim stronom (innym niż serwis ogłoszeniowy).
Jeśli nie chcesz udostępniać informacji w tym zakresie, możesz to określić na swojej stronie ustawień. Ustawienia profilu. Zgadzasz się na otrzymywanie od nas wiadomości o charakterze reklamowym, o ile nie poinformujesz nas, że nie chcesz ich otrzymywać. Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywać od nas informacji marketingowych, zmień ustawienia swoich preferencji, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w ustawienia profilu.

 

Nie wolno wykorzystywać naszej strony ani narzędzi e-mail do gromadzenia adresów e-mail, rozsyłania spamu ani naruszania w jakikolwiek inny sposób naszych Zasad korzystania ze strony lub naszej Polityki Prywatności.
Możemy automatycznie skanować lub ręcznie filtrować wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem naszych narzędzi e-mail w celu wykrycia złośliwej działalności lub zabronionych treści, ale nie przechowujemy takich wiadomości na stałe.

Jeśli korzystasz z naszych narzędzi, aby wysłać treści do znajomych, nie będziemy w sposób trwały zapisywać adresów Twoich znajomych, korzystać z nich ani udostępniać w celach marketingowych. Aby zgłosić spam otrzymany od innych użytkowników, skontaktuj się z pomocą użytkownika. Dostęp do danych, ich modyfikacja i usuwanie. Możesz zobaczyć, modyfikować i usuwać większość swoich danych osobowych poprzez przeglądanie i modyfikowanie swoich ogłoszeń lub strony statusu konta, przez zalogowanie się do sekcji „Moje ogłoszenia” lub skontaktowanie się z pomocą użytkownika w celu zapoznania się z wszelkimi przechowywanymi przez nas danymi osobowymi, które nie są dostępne na stronie POZKOM.pl. Z taką prośbą może być związana opłata, ale nie przekroczy ona kwoty dozwolonej przez prawo. Usuwamy wszystkie dane osobowe, które nie są nam już potrzebne do realizacji opisanych powyżej celów. Zachowujemy dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo, na wypadek rozstrzygania sporów, egzekwowania naszych zasad oraz powstrzymywania niepożądanych użytkowników przed ponownym korzystaniem ze strony. W razie dalszych pytań możesz napisać do działem Danych osobowych.